Dr. Margriet J.M. Heim (overleden 2019) werkte als wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam sinds 1988 samen met Heliomare aan de ontwikkeling van en het onderzoek naar de COCP-methodiek. Zij was senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de UvA en onderzoeksdocent bij de masteropleidingen Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. In 2001 is zij gepromoveerd bij Taalwetenschap op een effectonderzoek naar COCP.
 

Marjan Veen, MSc werkt als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij Heliomare op de Vroegbehandeling en in het Regionaal Communicatie Advies Team. Zij is vanaf begin jaren 90 nauw betrokken bij COCP en heeft zowel veel ervaring met de uitvoering en coördinatie van individuele COCP- trajecten, als met diverse implementatietrajecten in andere instellingen in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Marjan heeft meegewerkt aan de revisie van het oorspronkelijke programma in 2006. Bovendien was zij medeonderzoeker en auteur van het COCPvg-project.


Elise Brinkman
werkt als logopedist bij Heliomare onder meer op de Vroegbehandeling en in het Regionaal Communicatie Advies Team. Zij is coördinator van COCP binnen Heliomare en geeft COCP trainingen en workshops in Nederland en Duitsland.  Zij heeft als logopedist veel ervaring zowel met de uitvoering en coördinatie van individuele COCP-trajecten, als met diverse implementatietrajecten in andere instellingen in Nederland. Elise was actief betrokken bij de totstandkoming van COCP in de klas.


Drs. Vera M. Jonker
is vanaf 1990 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het COCP- programma, eerst vanuit een dienstverband bij de Universiteit van Amsterdam, later vanuit Heliomare.
Zij werkt als orthopedagoog/gz-psycholoog bij de Vroegbehandeling van Heliomare en als trainer/consulent COCP.

View Mobile Site