COCP is ontstaan bij de vakgroep Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Het programma werd begin jaren ‘90 ontwikkeld voor de kinderrevalidatiesector (Heim & Jonker, 1997; Heim, Jonker & Veen, 2006). 

 

In de loop der jaren ontstond de behoefte aan toepassing van dit programma in de ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Hieruit is COCPvg voortgekomen (Heim, Veen & Velthausz, 2010).

Zowel de revalidatieversie als de versie voor zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten zijn wetenschappelijk getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en sociale validiteit. COCP is in 2016 erkend als effectieve interventie door Vilans. Klik hier voor de beoordeling van de deelcommissie gehandicaptenzorg.

COCP 

De revalidatieversie is wetenschappelijk onderzocht in Heliomare en in Delft (Heim & Jonker, 1996; Heim, 2001).

Uit het effectonderzoek naar de revalidatieversie (Heim, 2001) bleek dat twee van de drie onderzochte kinderen na interventie meer gingen communiceren en meer initiatieven namen in de communicatie. Bovendien namen hun symbolische communicatievaardigheden toe. 

 

Uit een evaluatieonderzoek onder professionals en familie (Heim & Jonker, 1996) bleek dat zij het programma erg waarderen. Vooral het betrekken van het sociale netwerk, het veelvuldig gebruik van video-observaties en de gestructureerde aanpak kregen veel lof.

COCPvg 

De COCPvg-versie is wetenschappelijk onderzocht in Esdégé-Reigersdaal.

 

In 2011 werd het onderzoek afgerond naar de effecten, de uitvoerbaarheid en de sociale validiteit van het speciale COCPvg-programma (Heim, Veen & Velthausz, 2011). 

 

Bij dit onderzoek waren negen cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking betrokken en ongeveer vijftig professionals en verwanten uit de sociale netwerken van deze negen cliënten. 

 

De resultaten toonden positieve effecten aan op het communicatieve gedrag van alle onderzochte communicatiepartners en van alle cliënten, hoewel de laatsten verschilden in de aspecten waarop en de mate waarin ze vooruitgingen. 

 

Verder is gebleken dat het programma goed uitvoerbaar is in een zorginstelling en voorziet in een belangrijke ondersteuningsbehoefte. De waardering voor het programma is ook nu weer zeer hoog, zowel bij de professionals als bij de verwanten van de deelnemers.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de COCPvg-versie won in 2012 de Gehandicaptenzorgprijs voor de beste onderzoekspublicatie. U kunt het onderzoek hier downloaden.

View Mobile Site