Heim, M.J.M., Veen, A.M., Brinkman, E.D & Jonker, V.M. (2018). Met COCP in de klas doen alle kinderen mee. Toepassing van leerkrachtstrategieën zorgt voor een hoger participatieniveau bij kinderen die niet of moeizaam praten. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7(5), 179-191. Zie ook de website van het Kohnstamm Instituut.

 

Heim, M. (2016). Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners (COCP). Utrecht: Vilans.

 

Heim, M.J.M., Jonker, V.M. & Geytenbeek, J.J.M. (2015). Communicatie. In: M.Hadders-Algra, C.G.B. Maathuis, R.F. Pangalila, J.G. Becher & J.M.H. de Moor (Eds.), Kinderrevalidatie, Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 

Heim. M. (2014). Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende personen en hun Communicatiepartners. In: B. Twint en J. de Bruijn, Handboek verstandelijke beperking. 24 succesvolle methoden. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 147-164.

 

Heim, M., Veen, M., Brinkman, E. & Jonker, V. (2013). COCP in de klas. Goede voorbeelden van partnerstrategieën en gelijkwaardige groepscommunicatie (DVD en brochure). Amsterdam: COCP-publicaties. Voor € 45,- te bestellen via cocp@heliomare.nl.

Heim, M. (2012). Stimulerende interactie. Communicatieprogramma COCPvg. Kenniskatern Markant 2012(5), 4-7.


Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2011). COCP in de VG. Onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Amsterdam: COCP-publicaties. Eindrapport COCPvg.pdf.


Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2010). Het COCPvg-programma. Handleiding en materiaal. Met cd-rom. Amsterdam: COCP-publicaties. Te bestellen via cocp@heliomare.nl.


Kunst-Verberne, B., D. Hiemstra, J. de Moor, W. Scheres, M. Heim, K. Verhey, T. Visser, R. van Hoorn, D. Lembrechts (2008). Als praten niet lukt… Communiceren kan op veel manieren. DVD met brochure. www.hrmedia.nl in opdracht van ISAAC-NF.

Heim, M., V. Jonker & M. Veen (2006). Het COCP-programma. Handleiding en materiaal. Tweede geheel herziene druk. Wijk aan Zee / Amsterdam: Heliomare revalidatie / Universiteit van Amsterdam. Te bestellen via cocp@heliomare.nl.


Heim, M., V. Jonker & M. Veen (2006). DVD Illustraties partnerstrategieën COCP. Wijk aan Zee / Amsterdam: Heliomare revalidatie / Universiteit van Amsterdam. Te bestellen voor € 35,- via cocp@heliomare.nl.


Heim, M.J.M., V.M. Jonker & M. Veen (2005). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. In (eds.), Handbuch der Unterstützten Kommunikation p. 01.026.007-01.026.015. Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag & Isaac, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation. COCP in Handbuch UK 2005.


Heim, M.J.M. (2001). Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma. Academisch proefschrift. Utrecht: LOT. Proefschrift Heim 2001.pdf.


Bos, H.F. & M.J.M. Heim (1997). Communicatie en interventie. In Van Gemert, G.H. & R.B. Minderaa (eds.), Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (p. 134-147). Assen/ Maastricht: Van Gorcum.


Heim, M. & Mills, A.E. (1996). ‘Development of symbolic communication and linguistic complexity in AAC’. In: S. von Tetzchner & M.H. Jensen (eds.), European perspectives on augmentatvie and alternative communication, Whurr Publishers, London.


Heim, Margriet J.M. & Jonker, Vera M. (1996). De implementatie van het COCP-programma. Een evaluatie-onderzoek. Publikatie nr. 70 van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam.

View Mobile Site