De partnerstrategieën vormen een belangrijk onderdeel van het COCP-programma. Zij laten zien wat ouders en begeleiders zelf kunnen doen om de communicatie met het kind te stimuleren.

1. Structureer de omgeving

2. Volg de draad van het kind

3. Stimuleer gedeelde aandacht

4. Schep kansen voor communicatieve interactie

5. Verwacht communicatie die past bij het niveau van het kind

6. Pas het tempo van interactie aan (pauzeer)

7. Modelleer de communicatievormen die het kind zelf kan gebruiken

8. Zorg voor taalaanbod op het niveau van het kind

9. Spoor het kind (stapsgewijs) aan (prompten)
10. Beloon de communicatiepoging van het kind

View Desktop Site