COCP

De communicatiegroep wordt aangestuurd en ondersteund door een interdisciplinair interventieteam. Dit team is verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van het programma. Een interventieteam bestaat uit de persoonlijk begeleider van het kind, een logopedist, een gedragskundige (orthopedagoog en/of gz-psycholoog) en indien nodig een ergotherapeut of vertegenwoordigers uit verwante disciplines.


COCPvg

Specifiek voor COCPvg is dat het hele sociale netwerk rond een kind of volwassene met een ernstige meervoudige beperking (EMB) bij de opzet en de uitvoering van het programma betrokken is, gedurende alle fasen. De communicatie-partners vanuit de instelling werken nauw samen met de communicatiepartners uit de thuisomgeving; samen vormen zij de communicatiegroep rond een bepaalde persoon). Uit de communicatiepartners uit de instelling wordt een interdisciplinair interventieteam gevormd, dat bestaat uit een gedragskundige, een logopedist en de persoonlijke begeleider van de EMB’er. Dit team is verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van het programma.


View Desktop Site