Uit :  

LEREN LUISTEREN MET JE OGEN
ERVARINGEN VAN OUDERS MET HET COCP-PROGRAMMA

Marla Boendermaker, Margreeth Keyzer en Vera Jonker


Yasmin 

“Bij het terugkijken van de opname bleek echter als snel dat Yasmin’s gedrag het gevolg was van allerlei communication breakdowns, misverstanden in de communicatie, waarvoor ik verantwoordelijk was. Het gaat te ver om hier specifie­ker te zijn, maar de mijlpaal waarover ik al sprak was hier­mee bereikt: 

Het bewust worden van het feit dat het pracht­stuk gereedschap dat het COCP voor ons is, te kostbaar is om na een poosje in de kast gelegd te worden.


Mees

“Mees was net twee jaar toen de logopediste het COCP-pro­gramma bij ons introduceerde. In die tijd waren wij heel sterk bezig met het verwerken van andere zaken zoals de eerste rolstoel en de confrontatie daarmee met de buitenwe­reld.
Toen wij instemden met deelname aan het COCP-pro­gramma realiseerden we ons nog niet hoe buitengewoon belangrijk communicatie èn COCP voor ons zouden wor­den.

Download hier de volledige tekst als pdf


Charlotte

Charlotte is zwaar verstandelijk beperkt, functioneert verstandelijk op een maand of 3. Marcel vader

van Charlotte: “Als ik binnenkom en niks zeg, doet zij ook niks. Dan zeg ik Hoi, ze hoort mijn stem,

en begint te lachen. Ze weet prima wie ze leuk vindt. Dat ze daar meer van laat zien dankzij het

COCP vind ik winst. Ik ben er sceptisch aan begonnen, maar ben helemaal om. Er zitten geweldige

praktische hulpmiddelen bij.” 

Download hier het hele verhaal.


Dr. Miriam H.P. Roemer, GZ-psycholoog bij Esdégé-Reigersdaal. 

“Allereerst wil ik
mijn waardering uitspreken voor het gedegen onderzoek naar de effecten van het

COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit
van de interactie tussen volwassene en cliënt verbetert door veranderingen in het
communicatiegedrag van de volwassenen. Ook is bij alle cliënten het aantal communicatieve
functies toegenomen.” 

Download hier het hele artikel.

View Mobile Site