Het COCP-programma kent twee varianten COCP en COCPvg:

COCP  

Oorspronkelijk ontwikkeld binnen de kinderrevalidatie voor kinderen met een ernstige motorische beperking die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van gesproken taal en daardoor ernstige belemmeringen ondervinden in hun communicatieve ontwikkeling. Het COCP-programma bestaat uit een handleiding met een uitgewerkt stappenplan, vragenlijsten en een cd-rom met talloze formulieren en voorbeeldmateriaal.

COCPvg 

Speciaal ontwikkeld voor kinderen of volwassenen met een verstandelijke of ernstige meervoudige beperking die verblijven in woonvoorzieningen of (orthopedagogische) dagcentra bezoeken. Het COCPvg-programma bestaat uit een handleiding met een snelstartgids, een uitgewerkt stappenplan met duidelijke richtlijnen, vragenlijsten en een cd-rom met formulieren en voorbeeldmateriaal.

Bij het programma horen verder twee dvd’s:

De dvd Illustraties partnerstrategieën COCP toont met videobeelden en animaties goede voorbeelden van toepassing van de COCP-partnerstrategieën. Bij de dvd zit een tekst met uitleg van de strategieën en een toelichting bij de videobeelden.
Deze dvd is los verkrijgbaar via cocp@heliomare.nl voor € 35,-.

De dvd COCP in de klas laat zien hoe leerkrachten en groepsleiders de partnerstrategieën effectief kunnen inzetten in groepen met zowel kinderen die kunnen praten als kinderen die vooral gebruikmaken van andere communicatievormen. De bijbehorende brochure geeft aanwijzingen voor het effectief inzetten van de COCP-methode in groepen. De dvd COCP in de klas. Goede voorbeelden van partnerstrategieën en gelijkwaardige groepscommunicatie is verkrijgbaar via cocp@heliomare.nl voor € 35,-.

View Mobile Site