Elk kind communiceert in alledaagse situaties op een unieke manier. Als praten of gebaren moeilijk is, heb je hulpmiddelen als voorwerpen, verwijzers, aandachtstrekkers, foto’s of een spraakcomputer nodig om duidelijk te maken wat je bedoelt. Ook de manier waarop de omgeving ingericht is, kan helpen bij het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie. Al deze voorkeuren worden vastgelegd in een persoonlijk communicatiesysteem dat het kind of de volwassene zelf én alle gesprekspartners gebruiken om elkaar te begrijpen in allerlei verschillende situaties.


View Desktop Site