• 15 mei 2019: Heliomare organiseert symposium COCP in de klas Zie flyer.   Aanmelden kan tot 8 mei op:  www.heliomare.nl/cocpaanmelden.
 • 24 mei 2018: presentatie van Margriet Heim over het onderzoek COCP in klas voor Jeugd in Onderzoek in Amsterdam.
 • 1 juni 2018: presentatie van Margriet Heim over het onderhtt://www.cocp.nl/httpdocs/Uitnodiging 15 MEI.pdfzoek COCP in klas voor Focus op onderzoek in Ede.
 • 13 juni 2018: presentatie van Margriet Heim over het onderzoek COCP in klas voor de Onderwijs Research Dagen (ORD) op de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 • 26 juli 2018 presenteert Margriet Heim de resultaten van COCP in de klas: COCP in the classroom: training and coaching teachers on equal participation in groups op the 18th Biennial Conference of ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) in Goldcoast, Australië.
 • In mei 2018 verscheen een artikel over de effectiviteit van COCP in de klas: Heim, M.J.M., Veen, A.M., Brinkman, E.D & Jonker, V.M. (2018). Met COCP in de klas doen alle kinderen mee. Toepassing van leerkrachtstrategieën zorgt voor een hoger participatieniveau bij kinderen die niet of moeizaam praten. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7(5), 179-191. Zie ook de website van het Kohnstamm Instituut.
 • Op 15, 27 en 28 maart 2018 vond de verkorte cursus COCP en COCPvg plaats in Heliomare, Wijk aan Zee/Heemskerk. Informatie  over volgende cursussen via cocp@heliomare.nl. Meer informatie.
 • Op 16 en 17 november 2017 verzorgden Elise Brinkman en Margriet Heim twee presentaties op het Kongress der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation. Meer informatie. De presentatiedia’s zijn te vinden onder downloads.
 • Op 11 april 2017 organiseerde het Kohnstamm Instituut in Amsterdam een symposium over kwaliteit van kinderopvang en onderwijs voor peuters en kleuters. Een van de workshops gaat over het lopende onderzoek COCP in de klas. Klik hier voor meer informatie.
 • Op 20 maart 2017 gaf Margriet Heim een lezing bij gelegenheid van het jaarlijkse nationale congres van ISAAC Denemarken.
 • Elise Brinkman en Marjan Veen gaven op 11 februari 2017 een presentatie en workshop in Oberhausen op de conferentie Das COCP-Programm in der UK – Beratung und Vermittlung von Partnerstrategien für Bezugspersonen und unterstützt Kommunizierende als Prozess. Klik hier voor een volledige beschrijving in het Duits.
 • Op 12 oktober 2016 werd bekendgemaakt dat COCP erkend is door de deelcommissie gehandicaptenzorg van Vilans als effectieve interventie volgens goede aanwijzingen, zie de website van Vilans. COCP is nu opgenomen in de databank interventies gehandicaptenzorg.
 • In september 2016 ging een nieuw COCP-onderzoeksproject van start. Het betreft een onderzoek naar de effectiviteit van training en coaching volgens COCP in de klas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Heliomare met subsidies van het Revalidatiefonds en het Johanna Kinderfonds. Klik hier voor meer informatie.
 • Eind augustus 2016 bezocht een delegatie van Duitse OC-specialisten Heliomare in Wijk aan zee om te bespreken hoe COCP verder verspreid kan worden in Duitsland. Interessante ontwikkelingen!
 • In augustus 2016 vond het tweejaarlijkse internationale congres van ISAAC plaats in Toronto, Canada. Margriet Heim presenteerde daar opnieuw de dvd COCP in de klas.
 • Op 17 maart 2016 gaf Marjan Veen een eendaagse workshop COCPvg bij Amarant, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Tilburg.
 • Op 19 januari 2016 hebben Marjan Veen en Elise Brinkman een presentatie en een workshop verzorgd over COCP(vg) op de Fachtag Unterstützte Kommunikationen in Neuendettelsau, Duitsland. Meer informatie.
 • Op 12 november 2015 verzorgde Elise Brinkman een presentatie over De meerwaarde van COCP bij OC-trajecten voor het symposium Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel.
 • Op 2 november 2015 gaf Elise Brinkman een workshop COCP voor het multidisciplinaire Team Vroegbehandeling van Groot Klimmendaal.
 • Op 22 oktober 2015 verzorgde Elise Brinkman een workshop COCP/COCPvg voor de vakgroep logopedie van het Kind Jeugd Centrum ‘s-Hertogenbosch.
 • Op vrijdag 2 oktober 2015 verzorgde Margriet Heim een goed bezochte Capita-Selectavoordracht over COCP voor het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU), klik hier voor meer informatie.
 • Op 3 april 2015 gaf Margriet Heim een enthousiast ontvangen workshop COCP tijdens het symposium ‘Succesvolle methoden in de zorg verstandelijke beperking’ in hotel Mitland te Utrecht. Download de hand-out.
 • Bekijk de dia’s van de presentatie op ISAAC 2014 in Lissabon COCP in the classroom.
View Mobile Site